پرینت

علائم ایمنی1-     بازدید کنندگان با خطرات محیط های کاری شما آشنا نیستند

ممکن است از خود بپرسید کارکنان محیط کاری ما بر حسب تجربه از تمامی خطرات موجود در محیط کارشان اطلاع کامل دارند و نیازی به نصب علایم ایمنی در کنار وسایل و دستگاهها ندارند. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که روزانه عده ی زیادی با کارخانه یا موسسه یا محیط کاری شما در ارتباطند و به صورت دوره ای ممکن است عده ای از محیط کاری شما بازدید کنند، آیا این افراد نیز از تمامی خطرات موجود در در محیط کاری شما اطلاع دارند؟

 

(اطلاعات بیشتر : راه حل هایی برای تامین ایمنی بازدیدکنندگان)

 

 

2-     در صنایع بزرگ امکان معرفی خطرات بدون علایم ایمنی امکان پذیر نیست

 

برخی از صنایع بسیار بزرگ بوده و به نسبت تنوع خطرات آنها نیز بیشتر می باشد .در صنایع بزرگ تقریبا غیر ممکن است در اثر تجربه تمامی کارکنان به تمامی خطرات و تمام محل ها آشنا شوند.از طرفی کارگران و کارکنان ممکن است از واحدی به واحد دیگر منتقل شوند و فرصت کافی برای شناسایی خطرات محیط کاری خود نداشته باشند.با نصب علایم ایمنی در محیط کاری خود ، می توانید روند معرفی خطرات را به کارکنان تسریع بخشید .توصیه می شود مسولین و رابطین ایمنی و بهداشت ، خطرات و شرایط نا ایمن را شناسایی کنند و علایم ایمنی مناسب را در آن مکان نصب نمایند.

در بعضی از صنایع به منظور توزیع شرایط خطرناک بین کارکنان از شیوه ای کنترلی به نام job rotation   استفاده می کنند وقتی کارگر از محیط شماره 1 به محیط شماره 2 منتقل می شود نیاز است که خطرات و شرایط موجود در محیط شماره 2 نیز به او معرفی شود.

آیا کارگرمی تواند تمامی خطرات موجود در محیط شماره 2 را به خوبی به حافظه اش بسپارد ؟

با نصب علایم ایمنی در محل های ایمن ،خطرات و شرایط ناایمن را همیشه در جلوی چشمان وی قرار دهید که نیاز به حفظ کردن تمام خطرات و شرایط را نداشته باشد.

 

3-     کمک بیشتر به نیروهایی که تازه اسخدام شده اند.

نیرو های جدید و کارکنان جدید الورود به دلیل عدم آشنایی با طرز کار دستگاه ها و شرایط غیر ایمن محل و نداشتن آموزش کافی از کسانی هستند که ممکن است وقوع حادثه در بین آنها بیشتر باشد .

علایم ایمنی به عنوان وسیله ای کمک آموزشی می تواند از سردرگمی این کارکنان جلوگیری کند.

 

4-     علایم ایمنی به عملکرد مناسب در برابر خطرات کمک می کند

فرض کنید قراراست ماده ای منفجره حمل و نقل شود، اگر برروی این ماده برچسب ایمنی (هشدار – ماده منفجر شونده ) نصب شود، بی شک کارگر عملکرد خود را برای حمل ماده مذکور تغییر می دهد و سعی می کند با درنطر گرفتن تدابیر ایمنی بیشتری به حمل ماده مذکور بپردازد.

تنوع زیاد مواد شیمیایی و نیاز به معرفی خطرات آنها ، جایگاه استفاده از علایم ایمنی را درصنایع به خوبی نشان می دهد.

از طرفی علائم ایمنی در شرایط اضطراری به خوبی می توانند مسیرهای خروج اضطراری را مشخص نمایند. (اطلاعات بیشتر: علائم خروج اضطراری)

 

5-     ترغیب کارکنان به استفاده از وسایل حفاطت فردی

می دانیم که استفاده از وسایل حفاظت فردی الزام به شمار می آید. تذکر مداوم و خطاب قرار دادن کارگران به استفاده از وسایل حفاظت فردی ممکن است اثر معکوس داشته باشد و نوعی جبهه گیری در برابر استفاده ازاین وسایل را به دنبال داشته باشد .

مشاهده علایم ایمنی از طرف کارگر و تصمیم گیری شخصی وی برای استفاده از آن، بدون شک می تواند نتیجه بهتری داشته باشد . علایم ایمنی می تواند در تغییر رفتار ناایمن کارکنان شما تاثیر بسزایی داشته باشد .

 

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55

  مشاهده ی بزرگترین مجموعه علائم ایمنی ایران


براي نظر دادن بايد در سايت ورود كنيد. اگر حساب كاربري نداريد، از اينجا يك حساب كاربري براي خودتان در فرا ايمن بسازيد!


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.