نمایش از 21 شهریور 1391
پرینت

تعریف

 قابليت هاي نرم افزارهاي فرا ايمن + ويديو

در قرن جدید شیوع افسردگی آنچنان بالا رفته است که این بیماری روانی را "سرماخوردگی روانی" می نامند. عوارض احتمالی افسردگی بسیار خطرناک می باشد. عوارضی مانند خودكشي‌ از عواقب افسردگی می باشد..  نکته مهم در افسردگی این است که در صورت بروز افسردگی ممکن است این بیماری تا همیشه با انسان باقی بماند.

 بنابراین تشخیص به موقع افسردگی در محیط کار و یا خانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که کدام ابزار می تواند به خوبی و با خطای کمتری میزان افسردگی را بسنجد؟

اگر شما هم به سلامت روان خود و همکارانتان اهمیت می دهید،  ما "تست افسردگی بک" را به شما پیشنهاد می کنیم. این تست یک تست استاندارد جهانی است که می تواند نتایج دقیق و معتبری را ارائه نماید. روایی و پایایی این تست نیز در ایران توسط روانشناسان ایرانی ارزیابی شده که اکثر شواهد و مدارک نشان از اعتبار بالای این تست می دهد.

فرا ایمن با طراحی نرم افزار فارسی ®FaraBDI ، سرعت و دقت اجرای این آزمون را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشیده است.

دانلود نمونه گزارش نرم افزار ®FaraBDI

نرم افزار ®FaraBDI انحصارآ در اختیار شرکت فرا ایمن می باشد , تمامی حقوق این نرم افزار برای شرکت فرا ایمن محفوظ می باشد.

 

 

بیشتر

 

پرسشنامه افسردگی بک / Beck Depression Inventory -BDI

افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است. از بین تست ها و پرسشنامه هایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده اند، پرسشنامه افسردگی بک (BDI) از جمله مناسب ترین ابزارها برای انعکاس حالات افسردگی است. این پرسشنامه دارای 21 ماده است که علایم جسمانی، رفتاری وشناختی افسردگی را اندازه گیری می کند.

21 ماده پرسشنامه افسردگی بک به شرح زیر است: غمگینی،  بدبینی، احساس شکست، نارضایتی، احساس گناه، انتظار تنبیه، بیزاری از خود، اتهام به خود، افکار به خودکشی، گریستن، بی قراری، کناره گیری اجتماعی، بی تصمیمی، تصور تغییر بدنی، دشواری در کار، بی خوابی، خستگی ناپذیری، تغییر در اشتها، کاهش وزن بدن، اشتغالات ذهنی، کاهش علایق جنسی.

مقایسه پرسشنامه افسردگی بک با پرسشنامه همیلتن(1960) حاکی از آن است که پرسشنامه افسردگی بک این امتیاز را دارد که به مهارت یا تعصب آزمایش کننده بستگی ندارد و بیشتر به سنجش ویژگی های روانشناختی افسردگی می پردازد، تا ناراحتی های جسمانی و فیزیولوژیک و همبستگی آنها با یکدیگر 0.75 است.

این پرسشنامه توسط افراد زیادی در طی سالها مورد مطالعه قرار گرفته است وبه عنوان بهترین پرسشنامه در تعیین افسردگی شناخته شده است (بک و همکاران1987-1961،شواب 1967،متکالف وگلدمن 1965،وهاب زاده 1377).

پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم (BDI-II) شکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده است (بک،براون و استیر،2000). فرم تجدید نظرشده پرسشنامه افسردگی بک در مقایسه با فرم اولیه بیشتر با  DSM-IV همخوان است. علاوه بر آن ویرایش دوم این پرسشنامه، تمامی عناصر افسردگی را بر اساس نظریه شناختی افسردگی نیز پوشش می دهد.

این پرسشنامه همانند ویرایش نخست از 21 ماده تشکیل شده است و با این تفاوت که 4 ماده از ویرایش قبلی را نداشته و به جای آنها ماده های دیگری در پرسشنامه افزوده شده اند. همچنین در این پرسشنامه  دو ماده (ماده های 16 و 18) به گونه ای ویرایش شده اند که به شدت افسردگی بیشتر حساس باشند.

این پرسشنامه در جمعیت 13 سال به بالا قابل استفاده است.

21 ماده پرسشنامه افسردگی بک در سه گروه نشانه های عاطفی، نشانه های شناختی و نشانه های جسمانی طبقه بندی می شوند. علایم هریک از این طبقات در جدول زیر ارایه شده است.

ابعاد پرسشنامه افسردگی بک

طبقات

علامت اختصاری

تعداد ماده ها

نشانه ها

نشانه های عاطفی

A

8

غمگینی، نارضایتی، احساس گناه، بیزاری از خود،گریستن، بی قراری

شناختی

C

8

بدبینی، احساس شکست، انتظار تنبیه، اتهام به خود، افکار خودکشی، بی تصمیمی،  بی ارزشی، اشکال در تمرکز

نشانه های جسمانی

P

5

کم توانی، تغییر در الگوی خواب، خستگی پذیری،  تغییر در اشتها، کاهش علایق جنسی

 

اجرا

 

این آزمون 21 سوال دارد. این یعنی اینکه در کمترین زمان ممکن، پرسشنامه ی افسردگی بک می تواند دقیق ترین نتایج را به شما بدهد.

اعتبارسنجی

 

در ایران

مطالعه وهاب زاده (1352) در ایران به منظور چگونگی ارزش تشخیص این پرسشنامه در تفکیک بیماران افسرده و افراد سالم از یکدیگر، نشان داد که این پرسشنامه دارای ارزش شخصیتی است و قادر به تمیز افراد سالم از بیمار می باشد.

مطالعات روان سنجی انجام شده بر روی ویرایش دوم این پرسشنامه نشان می دهد که از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و به طور کلی این پرسشنامه جانشین مناسبی برای ویرایش اول آن محسوب می شود.

 بک،استیر و براون (2000) ثبات درونی این ابزار را 0.73  تا 0.92 با میانگین 0.86 و ضریب آلفا برای گروه  بیمار 0.86 و غیر بیمار 0.81 گزارش شده  است. همچنین دابسون و محمدخانی (1386)، ضریب آلفای 0.92 را برای بیماران سرپایی و 0.93 را برای دانشجویان و ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته را 0.93  بدست آورده اند. به علاوه در یک بررسی بر روی 125 دانشجوی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی که جهت بررسی اعتبار و روایی BDI-II بر روی جمعت ایرانی انجام گرفت، نتایج بیانگر آلفای کرونباخ 0.78 و اعتبار بازآزمایی به فاصله دو هفته،0.73 بود (غرایی،1382).

فرم کوتاه این پرسشنامه توسط دادستان و منصور (1369) در ایران هنجاریابی شده است. پرسشنامه افسردگی بک توسط پژوهشگران مختلف از جمله نوربالا و شاددل (1373) مورد استفاده قرار گرفته است.

 رجبی و همکاران(1380)،  ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه را 0.87، ضریب اعتبار تنصیف 0.83 و ضریب بازآزمایی به فاصله 3 هفته را0.49 را گزارش کرده اند.

در خارج از کشور

نتایج فرا تحلیل شده انجام شده در مورد پرسشنامه افسردگی بک (BDI) حاکی از آن است که ضریب همسانی درونی آن بین 0.73 تا0.93 با میانگین 0.86   است. ضرایب اعتبار حاصل از بازآزمایی بر حسب فاصله بین دفعات اجرا و نوع جمعیت در دامنه 0.48  تا 0.86 قرار دارد (بک و همکاران،1988 به نقل از گراث مارنات،2003).

اما اجرای هفتگی این پرسشنامه طی 7 هفته در دانشجویان، کاهش نمرات را تا 40 درصد نشان داده است.این یافته ها حاکی از آن است که برخی کاهش ها در نمرات جمعیت بیماران پس از مداخله ممکن است تا حدی (تقریبا 10 درصد واریانس) به دلیل کاهش طبیعی و خود به خودی باشد نه اثر مداخله درمانی (همان منبع).

این پرسشنامه همچنین قدرت ایجاد تمایز بین انواع بیماری ها را دارد. تحقیقات متعدد مشخص نموده اند که با استفاده از این پرسشنامه می توان افراد سالم را از افراد با بیماری های روانی، اختلال افسردگی اساسی را از کژخویی و اختلال اضطراب تعمیم یافته را از افسردگی عمده تشخیص داد (بک 1967،استیر و همکاران 1986،بک، استیر،براون،و ریسکانید1987، استیر، بک و ریسکانید و براون 1986).
 

نرم‌افزار

 

فرا ایمن با طراحی نرم افزار فارسی ®FaraBDI ، سرعت و دقت اجرای این آزمون را تا حد بسیار بالایی بهبود بخشیده است.

دانلود نمونه گزارش نرم افزار ®FaraBDI

نرم افزار ®FaraBDI انحصارآ در اختیار شرکت فرا ایمن می باشد , تمامی حقوق این نرم افزار برای شرکت فرا ایمن محفوظ می باشد.

اطلاعات بیشتر: روش های اجرای آزمون ها  

  با یک تماس کوتاه، همکاران ما در هرکجای ایران که باشید، در محل کار شما حاضر خواهند شد و کار سنجش و ارائه ی گزارش عوامل زیان آور روانشناختی را برای شما انجام خواهند داد. اگر هم ماییلید که خودتان کار سنجش را انجام دهید و در هزینه هایتان صرفه جویی کنید، همکاران ما اصول کلی سنجش را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهند و ارزیابی نهایی و تحلیل داده های جمع آوری شده را  متخصصین ما در شرکت فرا ایمن انجام می دهند.  جهت ارزیابی عوامل زیان آور روانشناختی در محیط کار شما برنامه های گسترده ای داریم. شما هم می توانید به جمع مشتریان ما بپیوندید و سطح ایمنی و بهداشت را در سازمان خود ارتقا دهید. بی صبرانه منتظر تماس شماییم...

 

منابع‌و‌ماخذ

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M.; Mock, -G & Erbaugh, J. (1961). An  inventory  for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561­571.

Beck, A. T. (1967). The Diagnosis and management of depression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Beck, A. T., & Steer, R. A. (1987). Manual for the Beck Depression Inventory. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

Beck, A T. Steer, R. A Brown, G.K. (2000). Manual for the Beck Depression Inventory-Il. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

Beck, A T., Brown, G., Steer, R. A, Eidelson, J. 1., & Riskind, J. H. (1987). Differentiating anxiety and depression: A test of the cognitive content - specificity hypothesis. Journal oj Abnormal Psychology, 96(3), 179-183.

Schwab, J.J; Pial ow, M.R; Holzerl C.E. (1967). A comparison of two rating scales for depression. Journal ofC inical Psychology.23, 94-95.

Metcalfe, M; Goldman, E.(1965). Validation of an inventory for measuring depression. Br J Psychiatry. 111,240-242.

Steer, R. A., Beck, A. T., & Garrison, B. (1986). Applications of the Beck Depression Inventory. In N Sartorius, & T 'Ban (Eds.), Assessment of depression (pp. 123-142). New York: Springer-Verlag.

Steer, R. A, Beck, A. T., Riskind, J. H., & Brown, G. (1986). Differentiation of depressive disorders from generalized anxiety by the Beck Depression Inventory. Journal of Clinical Psychology, 42(3), 475-478.

 

ورود به سایت

جستجو در سايت

ثبت نام در سايت

كد QR تماس با ما

اگر بر روي موبايل خود نرم افزار باركدخوان داريد، كد زير را اسكن كنيد و اطلاعات تماس ما را ذخيره نماييد.


حتما ببنید!

کاتالوگ محصولات و خدمات ما

فرا ایمن مجوز انتشار مطالبش را تنها با ذکر نام این شرکت (فرا ایمن) می دهد. نشر مطالب با ذکر نام شرکت مجاز است.